UWAGA! Nieobecność w dniach 4 stycznia 2023 - 29 stycznia 2023. Termin realizacji zamówień będzie wydłużony. Zwroty proszę nadawać z uwzględnieniem tej nieobecności.

Zwroty, wymiany i reklamacje

Zwroty, ubrania na wymianę lub reklamowane produkty wysyłać należy na adres:

 

Natabo Hanna Tabola
os. Wichrowe Wzgórze 10/ 99
61-619 Poznań

 

Odstąpienie Konsumenta od umowy (zwrot)

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://natabo.pl/formularz-odstąpienia-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wymiana produktu

 1. Jeżeli rozmiar kupionego w Sklepie produktu okazał się nieodpowiedni dla Kupującego, Kupujący może dokonać wymiany produktu na inny rozmiar.
 2. W celu wymiany produktu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów wymiany.
 3. Wymianie nie podlegają produkty noszące ślady korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 4. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że produkt nie podlega wymianie zgodnie z ust. 3 powyżej, odeśle go na koszt Kupującego ponownie do Kupującego.
 5. Koszty przesyłki wymienianego produktu do Sprzedawcy oraz koszty wysyłki produktu w innym rozmiarze od Sprzedawcy do Kupującego ponosi Kupujący. Sprzedawca wyśle do Kupującego wymieniony na inny rozmiar produkt dopiero po dokonaniu przez Kupującego zapłaty kosztów wysyłki.
 6. Pozostałe szczegóły procedury wymiany produktu na inny rozmiar zostaną indywidualnie ustalone między Kupującym a Sprzedawcą.

Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://natabo.pl/formularz-reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (Natabo Hanna Tabola, ul. Leśna 19, 62-028 Koziegłowy), jak również pocztą elektroniczną (anna@natabo.pl).
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Uwaga! Adres wysyłki zwrotów, wymian i reklamacji jest inny, niż adres siedziby firmy (tj. adres, pod którym firma jest zarejestrowana)

Nie przyjmujemy przesyłek z opłatą za nadanie przerzuconą na adresata (za pobraniem).

 

płać z payu w natabo